Dr Lukáš Michel

DE

Lukáš Michel wurde in Karviná geboren und begann im Alter von sechs Jahren als Schüler von Danuta Cechlová in der Grundschule Klavier zu spielen. In den Jahren 1990-1996 studierte er am Janáček Conservatoire in Ostrava, Klasse von Prof. Milada Šlachtová und Monika Tugendliebová. Unter ihrer Leitung nahm er an vielen nationalen und internationalen Wettbewerben teil, u.a. Virtuosi per musica di pianoforte in Ústí nad Labem (1991), dem Internationalen Chopin-Wettbewerb in Marienbad (1993) oder dem Beethoven Internationalen Wettbewerb in Hradec nad Moravicí (1994). Er studierte Dirigieren als Nebenfach und absolvierte das Studium erfolgreich.

1996 begann er ein Klavierstudium an der Kunst- und Bildungsabteilung der Universität Ostrava, Klasse von Prof. Rudolf Bernatík. Während seines Studiums erhielt er mehrere außergewöhnliche Auszeichnungen, u.a. für die beste Interpretation eines Stücks von Leoš Janáček beim Beethoven International Competition in Hradec nad Moravicí (1998) und den dritten Preis beim Wettbewerb der Tschechischen Englischen Stiftung in London. Er absolvierte die Universität von Ostrava durch ein Konzert mit dem Janáček Philharmonic Orchestra und Solokonzert mit Musik von F.Liszt, F.Chopin, L.Janáček und M.Ravel. Seit 1997 widmet er sich oft der Kammermusik und begleitet auch den Jugendchor Permoník an der Kunstschule in Karviná. Als Solist und Begleiter trat er in vielen europäischen Ländern auf, USA, Japan und China.

Er arbeitete als Klavierlehrer und Begleiter am Janáček Conservatoire in Ostrava und begleitete Studenten des Instituts für Künste der Universität Ostrava. Er ist auch Mitglied vieler Kammerensembles, wie z.B. Triostrava, Colour Bass Duo und Ad libitum. 2010 promovierte er im Fach Klavier an der Akademie der darstellenden Künste in Bratislava (Slowakei) bei Prof. Stanislav Zamborský.

Seit August 2007 ist er Leiter der Abteilung für Keyboard-Instrumente an der Fakultät für Bildende Künste der Universität Ostrava, wo er Klavier unterrichtet und seine Studenten begleitet.

Sein Repertoire umfasst Kompositionen von J.Haydn, L.van Beethoven, F.Chopin, F.Liszt, J.Brahms, C.Debussy, M.Ravel und viele Stücke der tschechischen Komponisten, z.B. B.Smetana, L.Janáček, B.Martin-, J.Novák, K.Slavický und andere.

PL

Lukasz Michel urodził się 18.04.1976 roku w Karwinie, gdzie uczył się gry na fortepianie w Ludowej Szkole Muzycznej w klasie Pani Danuty Cechel. W latach 1990 – 1996 był uczniem Konserwatorium im. L.Janaczka w Ostrawie w klasie fortepianu prof. Milady Sztachtowej i Moniki Tugendliebowej. Pod tym kierunkiem uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach np. Virtuosi per musica di pianoforte w Usti nad Łabą, Chopinowski Konkurs w Mariańskich Łaźniach, czy też Konkurs o Cenu Beethovena Hradce w Hradce nad Morawicą.
Jako dodatkową specjalizację wybrał dyrygenturę, którą ukończył absolwenckim koncertem ze szkolnym chórem.

Od 1996 roku studiował grę na fortepianie w Muzyczno-Pedagogicznej Katedrze Ostrawskiego Uniwersytetu w klasie prof. Rudolfa Bernatika. W trakcie studiów uzyskał nagrodę za najlepsze wykonanie utworu L.Janaczka na Konkursie o Cenu Beethovenova Hradce, III nagrodę na Konkursie Czesko-Angielskim w Londynie. Studia ukończył koncertem z Orkiestrą Filharmonii ostrawskiej im. L.Janaczka oraz solowym recitalem z utworami F.Liszta, F.Chopina, L.Janaczka i M.Ravela.

Od 1997 r. często koncertuje z zespołami kameralnymi oraz pracuje z młodzieżowym chórem Permonik założonym przy Podstawowej Szkole Muzycznej w Karwinie. Jako solista i korepetytor występował w krajach Europy ( Niemcy, Polska, Rosja, Wielka Brytania), USA, Japonii i Chinach.

Od 2000 roku został pedagogiem gry na fortepianie w Konserwatorium im. L.Janaczka w Ostrawie, jednocześnie pracując ze studentami Instytutu Muzyki Ostrawskiego Uniwersytetu.
W roku 2010 ukończył studia doktorskie na Wydziale Artstyczna Interpretacja – gra na fortepianie w Wyższej Szkoły Muzycznej w Bratysławie pod kierunkiem Prof. Stanisława Zambrowskiego.
Od sierpnia 2007 r. jest Kierownikiem Katedry Instrumentów Klawiszowych Wydziału Muzyki na Ostrawskim Uniwersytecie., gdzie uczy gry na fortepianie oraz pracuje jako korepetytor w katedrach instrumentalnych i wokalnych.

W swoim repertuarze posiada dzieła fortepianowe J.Haydna, W.A.Mozarta,L. van Beethovena, F.Chopina, F.Liszta, J.Brahmsa, a przede wszystkim czeskich kompozytorów dwudziestsgo wieku L.Janaczka, B.Martinu, J.Nowaka, K.Slawickiego i innych.