Dr hab. Rafał Majzner

DE

Rafał Majzner begann seine Gesangsausbildung an der staatlichen Musikschule Grzegorz Fitelberg in Chorzów in der Klasse von Teresa Markiewicz. 2003 schloss er sein Studium an der Karol Szymanowski Musikakademie in Katowice ab, wo er ein Gesangsstudium an der Fakultät für Gesang unter der Leitung von Prof. Eugeniusz Sąsiadek absolvierte. Darüber hinaus wurde RafałMajzer 1998 und 2003 vom Minister für Kultur und nationales Erbe der Republik Polen mit dem Stipendium ausgezeichnet.

Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, sowohl mit nationalem als auch internationalem Charakter, darunter: 1 Preis beim Franciszka Platówna Vocal Wettbewerb in Breslau (1998), 2. Preis beim Slawistischen Musikwettbewerb in Katowice (2001), Chopin-Gesellschaft Preis. Für die beste Aufführung des Werkes von Fryderyk Chopin beim Wettbewerb für künstlerische Aufspielperformance in Warschau (2001), 3. Preis und einen Sonderpreis von Richard Karczykowski beim Nationalen Gesangswettbewerb in Duszniki-Zdrój (2001)

Das besondere Interesse des Künstlers an den Werken von K. Szymanowski hatte seinen Ursprung im Jahr 2007, als R. Majzner die Rolle des Edrisi in der Uraufführung von König Roger unter der Regie von König Roger an der Breslauer Oper spielte. Die Show wurde aufgenommen und mit dem Fryderyk Awardin in der Kategorie „beste DVD Aufnahme ” ausgezeichnet. Die Oper wurde mehrfach aufgeführt, sowohl im In-als auch im Ausland, zum Beispiel beim Polnischen Musikfestival in der Krakauer Oper, sowie beim Internationalen Mai-Theater-und Musikfestival in Wiesbaden auf Einladung der Hessischen Staatstheaterin Wiesbaden. Rafał Majzner nahm 2009 auch an der Produktion dieses Werkes an der Opera Bastille in Paris teil. 2015 wurde er eingeladen, den Edrisi-Part in einer Konzertfassung mit dem Boston Symphony Orchestra in den USA aufzuführen.

Rafał Majzner spielte als einer von wenigen Tenören in Polens die Rolle des Jungen Königs in Hagithby K. Szymanowski, die er viele Jahre an der Breslauer Oper schuf.

Rafał Majzner ist ein langjähriger Solist der Breslauer Oper, wo er über 500 Auftritte gegeben hat. Zu seinem Karriereportfolio gehören unter anderem folgende Opernrollen: Erster Seemann-Dido und Aeneas von H. Purcell, Lensky-Eugene Onegin von Tschaikowsky, Tamino und Monostatos-The Magic Fluteby W. A. Mozart, Basillia-Die Hochzeit von Figaroby W. A. Mozart, Dancaire-G. Bizets Carmen, Yeroshka-Prinz Igorby A. Borodin, Bob-The Little Sweepby B.Britten, Frank-Flis (The Raftsman) von S. Moniuszko, Nemorino-The Elixir of Love von G. Donizetti, Edrisi-König Roger von Karol Szymanowski, der Junge König – Hagith von K. Szymanowski, The Yuródivïy and Misail – Boris Godunov by M. Mussorgsky, Pang-Turandot von Puccini, Fenton – Falstaff von Verdi, Explorer-Die Strafkolonie von J. Bruzdowicz, Humpback-Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss und vielen Andere.

Als Solist hat RafałMajzner auch das Oratorienrepertoire aufgeführt, darunter auch die Matthäuspassion von J. S. Bach.

Er trat fast in ganz Europa auf, unter anderem in Frankreich, Österreich, Italien, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn sowie in den USA, wo er an zahlreichen Musikfestivals teilnahm, wie zum Beispiel: Vratislavicantans, Festival de Wiltz in Luxemburg, Schlossfestspielein Regensburg, Internationales Mai-Theater und Musicin Wiesbaden, das Festival der zeitgenössischen Oper und des Sommeropernfestivals in Breslau, das G.G. Gorczycki International Festival, Polnisches Musikfestival in Krakau, die Tage der Chamber Musicin Świdnica, das Internationale Festival der Pfeifenorgel und Kammermusik in Wygiełzów.

Als Solist nahm er auch an Aufnahmen von G.G. Gorczycki: Completorium (CD, 2002), W. A. Mozart: LitaniaeLaretanae, J. S. Bach: Magnificat (CD 2004), St. Moniuszko: Halka (DVD 2005), K. Szymanowski: King Roger (DVD 2007), M. Mussorgsky: Boris Godunov (DVD 2012), K. Szymanowski „In the mists” (2016 CD), Bolko von Hochberg „Hommage ” (CD 2018).

Rafał Majzner verteidigte 2012 seine Dissertation im Bereich der Musikkunst an der Hochschule für Musik Stanisław Moniuszko in Danzig. Die Dissertation beschäftigte sich mit den Problemen, die bei der Aufführung von Tenorteilen in Opern von Karol Szymanowski auftreten. Er wurde an der Hochschule für Musik Ignacy Jan Paderewski in Posen mit dem Doktortitel habilitiert. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen über Theorie und Geschichte der Musik-und Musikpädagogik.

PL

Swoją edukację wokalną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie w klasie Teresy Markiewicz. W roku 2003 ukończył studia wokalne na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sąsiadka. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1998, 2003).

Został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami w kraju i za granicą m. in. I nagrodą w Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu (1998), II nagrodą w Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach (2001), nagrodą Towarzystwa Chopinowskiego za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina podczas Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej w Warszawie (2001), III nagrodą oraz nagrodą specjalną im. Ryszarda Karczykowskiego na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju (2001), oraz III nagrodą XXXVII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antonina Dvoraka w Karlovych Varach (2002). Brał udział w mistrzowskich kursach wokalnych m. in.:  prof. Christiana Elssnera, prof. Ryszarda Karczykowskiego oraz Kaludiego Kaludova.

Szczególne zainteresowanie artysty twórczością K. Szymanowskiego miało swój początek w roku 2007, w którym R. Majzner zagrał rolę Edrisiego w premierze Króla Rogera wyreżyserowanej przez Mariusza Trelińskiego w Operze Wrocławskiej. Spektakl ten został zarejestrowany i nagrodzony Fryderykiem w kategorii „najlepsze nagranie DVD”. Przedstawienie było wielokrotnie wykonywane, zarówno w Polsce jak poza jej granicami m. in. Podczas Festiwalu Muzyki Polskiej w Operze Krakowskiej, jak również na Międzynarodowym Festiwalu Maifestspiele w Wiesbaden na zaproszenie Hessisches Staatstheater Wiesbaden . Rafał Majzner brał również udział w produkcji tego dzieła w Opera Bastille w Paryżu w roku 2009. W roku 2015 został zaproszony do wykonania partii Edrisiego w wersji koncertowej z Boston Symphony Orchestra w USA.

Rafał Majzner jako jeden z nielicznych śpiewaków w Polsce wystąpił również w roli Młodego Króla w Hagith K. Szymanowskiego, którą kreował przez wiele lat w Operze Wrocławskiej. W 2014 roku brał udział w uroczystym koncercie wieńczącym zakończenie wydania źródłowo-krytycznego Dzieł Karola Szymanowskiego w Filharmonii Krakowskiej.

Wieloletni solista Opery Wrocławskiej w której wykonał ponad 500 przedstawień. W swoim dorobku posiada m.in. następujące role operowe: Marynarza – Dydona i Eneasz H. Purcella, Leńskiego – Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego, Tamina oraz Monostatosa – Czarodziejski flet W.A. Mozarta, Basillia – Wesele Figara W.A. Mozarta, Dancaire – Carmen G. Bizeta, Jeroszki – Kniaź Igor A. Borodina, Boba – Mały kominiarczyk B. Brittena, Franka – FlisS. Moniuszki, Nemorina – Napój miłosny G. Donizettiego, Edrisiego – Król Roger K. Szymanowskiego, Młodego Króla – Hagith K. Szymanowskiego, Jurodiwego i Misaiła – Borys Godunow M. Musorgskiego, Panga – Turandot G. Pucciniego, Fentona – Falstaff G. Verdiego, Podróżnego – Kolonia Karna J. Bruzdowicz, Garbatego – Kobieta bez cienia Richarda Strausa i wiele innych.

Jako solista występował również w repertuarze oratoryjnym m.in. z wykonując Pasję Mateuszową oraz Magnificat J.S. Bacha, Pasię wg. Św. Łukasza G.F. Telemanna, Litanae Lauretana, Mszę Koronacyjną C-dur oraz Requiem W. A. Mozarta, Stworzenie świata oraz Mszę d-moll Nelsońską J. Haydn, Mesjasza i Pasję wg. Św. Jana G. F. Haendla, Mszę G-dur F. Schuberta, 9 Symfonię L. van Beethovena, Oratorium na Boże Narodzenie Cammille’a Saint-Saënsa, Te Deum P. Sydora, Te Deum M. A. Charpentiera, Completorium G. G. Gorczyckiego.

Występował niemalże w całej Europie m. in. we Francji, Austrii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Czechach, na Węgrzech oraz w Stanach Zjednoczonych, biorąc udział w licznych festiwalach muzycznych, na przykład: Vratislavi Cantans, Festivalu de Wiltz w Luksemburgu, Schlossfestsiele w Regensburgu, Międzynarodowym Festiwalu Maifestspiele w Wiesbaden, Festiwalu Opery Współczesnej oraz Letnim Festiwalu Operowym we Wrocławiu, Międzynarodowym Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Świdnickich Dniach Muzyki Kameralnej, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie.

Jako solista uczestniczył w nagraniach płytowych, takich jak: G. G. Gorczycki: Completorium (CD, 2002), W. A. Mozart: Litaniae Laretanae, J. S. Bach: Magnificat (CD 2004), St. Moniuszko: Halka (DVD 2005), K. Szymanowski: „Król Roger” (DVD 2007), M. Musorgski: Borys Godunow (DVD 2012), K. Szymanowski „We mgłach” (2016 CD), Bolko von Hochberg „Hommage” (CD 2018).

Rafał Majzner zajmuje się również działalnością naukową. Dysertację doktorską w dziedzinie sztuk muzycznych obronił w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku 2012. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w roku 2017 na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest autorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie teorii i historii muzyki oraz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.